Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Begin-van-de-voorstudie-voor-de-tweede-fase-van-de-werken-aan-het-Heilig-Graf
        Begin van de voorstudie voor de tweede fase van de werken aan het Heilig (...)

Begin van de voorstudie voor de tweede fase van de werken aan het Heilig Graf

JERUZALEM – De voorbereiding van de nieuwe werken voor de restauratie in de Basiliek van het Heilig Graf is op gang geschoten.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 20 november 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

Na de werken aan de luifel die in 2016 werden voltooid, richt alle aandacht zich nu op de funderingen en op de vloeren van de basiliek. Het betreft een zeer delicate onderneming die een minutieus vooronderzoek van de actuele toestand van de ruimte veronderstelt. Pas na dit vooronderzoek kan met de redactie van het uit te voeren project worden begonnen. Zowel het vooronderzoek als het uitschrijven van het eigenlijk project werden aan de Stichting voor het Behoud en de Restauratie van het Cultureel Patrimonium “La Venaria Reale” in Italië toevertrouwd. De laatste dagen werd het raamakkoord tussen de twee Italiaanse universitaire instellingen enerzijds en de Custode van het Heilig Land anderzijds ondertekend.

STEFANO TRUCCO
Voorzitter van de Stichting van het Centrum voor de Restauratie en het Behoud “La Venaria Reale” – Turijn
“Het gaat om heel veel zaken: van de restauratie van de stenen, via tal van mogelijke lacunes tot en met eventuele archeologische opzoekingen.”

Prof. GIORGIO PIRAS
Directeur van het Departement voor antiquiteiten – Sapienza Universiteit te Rome
“Wij zijn in het bijzonder verheugd dat wij onze studenten, universitairen en jonge onderzoekers de kans kunnen geven om in zo’n belangrijke omgeving te kunnen werken."

Het betreft een werk dat geleerden en deskundigen met een zeer uiteenlopende profiel veronderstelt. Deze moeten permanent in overleg gaan met de drie christen communauteiten die voor het beheer van het Heilig Graf instaan en die verantwoordelijk zijn voor het Status Quo binnen het interieur van de basiliek.

Fr. FRANCESCO PATTON, ofm
Custode van het Heilig Land
“Wij willen pogen om in het geheel van de wetenschappelijke aanpak zoveel als mogelijk rekening te houden met de noden van de Kerk en de pelgrims. Bovendien kunnen wij vanwege de Custode stellen dat wij tevens alles ter beschikking stellen wat wij in het verleden reeds aan studieresultaten hebben verzameld. Al die tijd moeten wij er evenwel ook over waken dat de toegankelijkheid tot het Heilig Graf voor de pelgrims gegarandeerd blijft.”

Precies daarom zal het grootste deel van het studiewerk op het terrein zelf ’s nachts moeten gebeuren. Het is de bedoeling om goed te doorgronden hoe de restauratie van zo’n delicaat gegeven het best wordt aangepakt. De locatie draagt niet alleen 2000 jaar geschiedenis met zich mee maar heeft doorheen de tijden ook nog tal van geslaagde restauratie-ingrepen achter de rug. Na het voleindigen van de studie willen wij tot de beschrijving komen van het uit te voeren project. Op die beschrijving zullen de toekomstige werken gebaseerd worden.

STEFANO TRUCCO
“Het gaat hier ongetwijfeld om iets uniek in heel de wereld. Stap voor stap willen wij vooruitgaan om binnen een jaar het uiteindelijk project te kunnen voorstellen.”

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter