Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Bedevaart-van-de-staf-van-het-Grootmeesterschap-naar-het-Heilig-Land
      Bedevaart van de staf van het Grootmeesterschap naar het Heilig (...)

Bedevaart van de staf van het Grootmeesterschap naar het Heilig Land

HEILIG LAND – Dezelfde lucht inademen als Jezus zou ingeademd hebben indien Hij vandaag hier zou zijn geweest. Het is in deze geest dat een delegatie van het Grootmeesterschap van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem een bedevaart hield in het Heilig Land.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 13 februari 2019
  • réagir
  • 0 stem

Om de video te bekijken: klik HIER

Het was op uitnodiging van Kardinaal Edwin O’Brien dat het personeel van de Romeinse zetel van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en hun verantwoordelijken van 1 tot 5 februari gedurende vijf uitzonderlijke dagen mochten participeren aan een bedevaart in het Heilig Land.

De Grootmeester wou dat de staf van het Grootmeesterschap bij deze gelegenheid de instellingen die van de steun van de Orde kunnen genieten, zou kunnen bezoeken en dat zij de coördinatoren van de projecten binnen de diensten van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem zouden ontmoeten.

Zo begaf de groep zich bijvoorbeeld van Jaffa naar Nazareth en bezocht er een parochieschool met 500 leerlingen die sterk was aangegroeid. Dit is een van de projecten waar de Ridders en Dames de voorbije jaren gul hebben aan geparticipeerd.

Diezelfde dag ging de Grootmeester voor in een Eucharistieviering aan de oevers van het Meer van Genesareth waarna de pelgrims ontvangen werden op de plaats van Broodvermenigvuldiging en op de berg van de Zaligspreking. Ook een bezoek aan de Basiliek van Maria Boodschap stond op het programma. Daar konden de pelgrims even mediteren over de prachtige ochtendbezinning van Mgr. Fortunato Frezza, Ceremoniaris van de Ridderorde: “Het Heilig Land is in ons.” Deze stelling begeesterde de deelnemers gaandeweg steeds meer en meer.

’s Anderendaags kreeg de bedevaart haar vervolg in Jeruzalem met een H. Mis op de Calvarie. Daarna volgde een bezinningsmoment in het Cenakel en een wandeling naar de westelijke muur van de Tempel.

De pelgrims brachten vervolgens een bezoek aan het Sint-Lodewijkhospitaal van Jeruzalem dat heel wat financiële steun kreeg van de Orde en dat opvang biedt aan terminale zieken, zowel Joden, moslims als christenen. Dit bezoek was ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de bedevaart. “Wij kunnen de patiënten geen extra-levensdagen bezorgen, maar we kunnen wel helpen om op het einde van hun leven hun levenskwaliteit te verhogen,” stelde Zr. Monica, directrice van de instelling. Tegelijk toonde zij aan hoe een engagement voor de menselijke waardigheid op een heel concrete manier de interreligieuze dialoog kan bevorderen.

De dag voor de afreis begon ’s morgens vroeg in de lege graftombe van het Heilig Graf om daar de H. Mis te vieren. Tijdens deze viering stonden de leden van de staf zij aan zij en ervaarden zij een diep gevoel van spirituele solidariteit. Meer dan ooit voelden zij zich één hechte familie en ze namen de intenties van de 30.000 leden van de Orde op in hun gebeden.

Vervolgens trokken de pelgrims naar Gethsemane op de Olijfberg om dan richting Universiteit van Bethlehem te kiezen. Dit belangrijk onderwijscentrum functioneert grotendeels bij de gratie van de vrijgevigheid van de Ridderorde en is sedert haar stichting in 1973 een lichtpunt van hoop voor de diepbeproefde Palestijnse jeugd. Het middagmaal namen zij in gezelschap van een delegatie uit de 3.000 universiteitsstudenten. Deze maaltijd was een uitstekende gelegenheid om meer inzicht te krijgen in de moeilijke situatie waarmee de Palestijnse jongeren ten gevolge van de scheidingsmuur en de Israëlische kolonisatie van hun gebieden dagelijks moeten worstelen.

Later op de dag, nadat de groep eerst in de Grot van de Geboorte was gaan bidden, brachten de pelgrims de namiddag in Hogar Nino Dios door. Deze instelling wordt eveneens in grote mate door de Orde gesteund. De pelgrims ontmoetten daar heel wat gehandicapte en verlaten kinderen die daar door de zusters van het Instituut van het Geïncarneerde Woord vol tederheid en liefde worden opgevangen. Op de laatste dag van de bedevaart stelde de predikant tijdens een Mis in het Cenakel voor dat elke pelgrim de Heer zou vragen om hem te helpen zijn aardse zending tot vervulling te brengen. Hij herinnerde hierbij aan het feit dat de Heer van elkeen een onvoorwaardelijke “ja” verwacht. De delegatie ging vervlogens nog even mediteren in de Basiliek van de Hemelopneming van Maria en vervolgens naar de kerk van de Heilige Petrus Gallicante, in de nabijheid van de historische trap die de stad met Gethsemane verbond en die destijds zeker door Jezus is gebruikt.

Alvorens te vertrekken werd de staf van het Grootmeesterschap door Mgr. Giacinto Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris te Jeruzalem, op het Latijns Patriarchaat nog zeer hartelijk onthaald. Tijdens de gemeenschappelijke maaltijd konden zij nog op een zeer broederlijke manier even van gedachten wisselen met de leden van de staf van het Latijns Patriarchaat onder leiding van Sami el-Yousef.

Deze historische bedevaart maakte het mogelijk om nieuwe banden te smeden in de samenwerking tussen Rome en Jeruzalem. De ontdekking van de Heilige Plaatsen heeft bij tal van medewerkers van het Grootmeesterschap hun motivatie vertienvoudigd en heeft bij elkeen een vernieuwd enthousiasme teweeg gebracht om doorheen de Ridderorde de Kerk te dienen.

François Vayne voor www.oessh.va

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Links & Multimedia

newsletter