Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Archeologische-vondst-in-Jeruzalem-lost-2-000-jaar-oud-mysterie-op
        Archeologische vondst in Jeruzalem lost 2.000 jaar oud mysterie (...)

Archeologische vondst in Jeruzalem lost 2.000 jaar oud mysterie op

JERUZALEM – De Israëlische bevoegde instantie voor oudheidkunde bevestigde op dinsdag 3 november een van de “grootste archeologische vraagstukken” uit Jeruzalem te hebben opgelost. Het gaat om de ontdekking van de restanten van een versterkte vesting die in de 2de eeuw voor Chr. in de buurt van de huidige muren van de Oude Stad zou zijn gebouwd.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 14 november 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het vraagstuk waarmee de archeologen sedert ruim een eeuw worstelen, betreft de plaats van inplanting van een citadel die door Antiochus IV, keizer van het Seleucidenrijk meer dan 2.000 jaar geleden werd gebouwd. “De archeologen zijn van mening dat een zone van de re-cent ontdekte versterking een onderdeel is van de eertijds aangelegde versterking. Deze ont-dekking gebeurde naar aanleiding van de grondwerken voor de aanleg van een parking.” De bevoegde instanties zijn van mening dat het hier om de verdedigingswal gaat boven de Stad van David uit de tijd van Antiochus (215-164 vr. Chr.).

De Stad van David, een Israëlische archeologische site, bevindt zich in de bezette Palestijnse wijk Silwan te Jeruzalem. “Na ruim honderd jaar archeologisch opzoekingswerk werden tal van theorieën over de locatie van deze citadel ontwikkeld. De onzekerheid omtrent de ontdek-kingen was het gevolg van de toch wel armzalige architecturale overblijfselen van de Griekse aanwezigheid in Jeruzalem,” voegde het communiqué hier nog aan toe.

De aanwezigheid van de citadel werd evenwel reeds door Flavius Jozef, een Joods historicus uit de 1ste eeuw na Chr, vermeld. Naar aanleiding van de opgravingen werden de resten van een toren ontdekt die volgens de schattingen van de archeologen, 20m hoog moet zijn geweest. De opzoekingen leidden tevens de ontdekking van loden projectielen, bronzen pijlpun-ten en een typisch zegel uit de regeerperiode van Antiochus.

Al deze ontdekkingen verwijzen naar de veldslagen die in de tijd van de Hasmoneeën hebben plaats gevonden en bewijzen hun intentie om de citadel in te nemen. Zij bechouwden deze immers als een halte in de nauwe doorgang van Jeruzalem.” Antiochus, leider van het Seleucidenrijk, liet deze citadel bouwen om van daaruit Jeruzalem en alle activiteiten in de Joodse tempel te controleren.”

Bij een revolte tegen de politiek van Antiochus werd de citadel in 141 vr. Chr. door de Hasmoneeën, een Joods vorstenhuis, verwoest. Antiochus wou immers Juda met harde hand helleniseren. Hij verbood daarom het judaïsme en liet de Joodse tempel voortaan aan Griekse goden toewijden.

De sensationele archeologische vondst maakt het voor het eerst mogelijk om het vestigings-plan van de stad te reconstrueren zoals deze er op de vooravond van de opstand van de Mak-kabeeërs in 167 vr. Chr. moet hebben uitgezien” voegt de bevoegde instantie hier nog aan toe.

Bron: Le Huffington Post
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter