Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/1847-2017-170-jaar-Latijns-Patriarchaat-in-Jeruzalem
        1847-2017: 170 jaar Latijns Patriarchaat in Jeruzalem

1847-2017: 170 jaar Latijns Patriarchaat in Jeruzalem

ROME/JERUZALEM – Op 10 oktober 1847 werd Mgr. Joseph Valerga tot patriarch van Jeruzalem gewijd. Deze wijding volgde op de afkondiging van de wederoprichting van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem door Paus Pius IX in Nulla Celebrior van 23 juli 1847. Naar aanleiding van dit jubileum richt William Simpson nog even de schijnwerpers op de oorsprong en de geschiedenis van de heroprichting. Dhr. Simpson is een jonge ridder van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij ontving in België de investituur. In een interview verklaart hij ons zijn passie voor deze historische periode in Jeruzalem.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 oktober 2017
  • réagir
  • 0 stem

Uw professionele bezigheden als jurist in de banksector zullen wellicht niet de aanleiding vormen om u tot dergelijke historische opzoekingen te inspireren. Hoe bent u ertoe gekomen om zoveel tijd te investeren in de geschiedenis van het Latijns Patriarchaat?

Mijn studies aan het Institut d’Etude Politiques in Aix-en-Provence hebben mij de zin voor de geschiedenis bijgebracht en dan heel specifiek voor de periode van de Krimoorlog. Zo kwam ik tot de ontdekking dat in dit conflict Jeruzalem en de bescherming van de Heilige Plaatsen zwaar op het spel stonden en zo werd mijn interesse voor de geschiedenis van het Heilig Land in de XIXde eeuw gewekt. Bijgevolg zocht ik toenadering tot de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem waarvan ik vrij recent lid ben geworden. Zo ben ik ook op zoek gegaan naar de oorsprong en de geschiedenis van de Orde. Op dat moment kwam ik tot de ontdekking dat de wederoprichting van het Latijns Patriarchaat er mee heeft voor gezorgd dat ook deze ridderorde opnieuw werd opgericht. Ik wou meteen de politieke en religieuze gebeurtenissen doorgronden die aanleiding hebben gegeven tot deze dubbele heroprichting en ik wou de resultaten van mijn opzoekingswerk ook voor een breder publiek toegankelijk maken.

Dit werk moet heel wat van je vrije tijd hebben gekost. Wat heeft dit u bijgebracht?

In de eerste plaats de vreugde om de ontdekking van een eeuw die me zo boeit, maar tegelijk ook de ontdekking van zoveel bijzondere en uitzonderlijke mensen. Zo is het leven van de Zalige Paus Pius IX bijzonder interessant om te bestuderen. Deze paus, wiens pontificaat tot op heden nog steeds het langstdurende is uit de geschiedenis, was een ware staatsman en tegelijk een man van de Kerk die ook los van de heroprichting van het Patriarchaat van Jeruzalem, onnoemlijk veel sporen heeft achter gelaten. Hij riep Vaticanum I samen die de onfeilbaarheid van de paus bevestigde. Hij heeft het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd en heeft de devotie voor het Heilig Hart van Jezus bevorderd. Aanbeden door de ene, verfoeid door de andere liet hij niemand onverschillig en ikzelf werd ten zeerste door deze persoonlijkheid geraakt.

Mgr. Valerga, de eerste Latijnse patriarch van Jeruzalem, was al evenmin een gewoon man. Als jonge briljante geestelijke werd hij vrij snel in pauselijke delegaties naar het Midden-Oosten opgenomen en reeds op 34-jarige leeftijd werd hij tot Latijns Patriarch in Jeruzalem aangesteld. Reeds na zeer korte tijd slaagde hij erin om in Beit Jala een seminarie op te richten, de wederoprichting van de Ridderorde van het Heilig Graf in te leiden en de bouw van de co-kathedraal op te starten.

Ik heb tenslotte ook het geluk gehad om in contact te komen met bekende specialisten op het vlak van de geschiedenis van Jeruzalem en het Patriarchaat. Zo onder meer met P. Hanna Kildani die een thesis heeft gepubliceerd over het moderne christendom in Jordanië en Palestina en die nu Patriarchaal Vicaris is voor Israël. Ik kon eveneens van gedachten wisselen met de universitair Paolo Pieraccini die tal van werken over deze boeiende periode heeft gepubliceerd.

Is dit voor u ook een manier om uw roeping tot Ridder van het Heilig Graf gestalte te geven?

Natuurlijk. Bij gebrek aan de mogelijkheid om er geregeld op bezoek te gaan – met vier nog heel jonge kinderen is een dergelijke reis ondernemen geen evidentie – reis ik als het ware door Jeruzalem door middel van mijn opzoekingswerk en hoop ik tevens aan de toehoorders van mijn voordrachten de smaak mee te geven om deze unieke plaats te gaan ontdekken. Ik neem natuurlijk deze oproep ook op in mijn eigen dagelijkse leven, in mijn engagement voor de landscommanderij en in de Conférence Saint-Yves(1) waarvan ik momenteel het voorzitterschap in Luxemburg bekleedt. Christus is in Jeruzalem verrezen, maar Hij roept ons op om waar dan ook van Zijn Liefde voor ons te getuigen!

Interview door Cécile Klos voor www.lpj.org

(1) De Conférence Saint-Yves is een Luxemburgse vereniging van katholieke advocaten en juristen

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter