Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique
http://ordredusaintsepulcre.be/Paasboodschap-2017-van-Kardinaal-O-Brien
      Paasboodschap 2017 van Kardinaal O’Brien

Paasboodschap 2017 van Kardinaal O’Brien

ROME – Hier volgt de Paasboodschap van Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.


Tijdens de vasten heeft de Heilige Vader ons gevraagd om de naastenliefde, de kern van ons christenzijn, ten volle te beleven. Hij wou ons vooral aanzetten om heel in het bijzonder in onze onderlinge relaties de naastenliefde te beleven en goede daden te verrichten. Ik bid opdat deze vastentijd voor iedereen, en in het bijzonder voor ons, leden van de Orde, een gelegenheid tot bezinning is geweest. Dat onze overwegingen gestalte hebben gekregen in de wijze waarop wij onze bezorgdheid hebben uitgedrukt en zeker in de solidariteit die wij ten aanzien van de anderen, en vooral dan ten aanzien van onze broeders en zusters in het Heilig Land, aan de dag hebben gelegd.

De heropening van het Heilig Graf na de geslaagde restauratie was een belangrijk ontmoetingsmoment tussen christen gelovigen die toch soms in een gespannen relatie tot elkaar leven. En het is inderdaad het Lege Graf dat hen in de liturgie en de solidariteit weer samenbrengt.

Het is hetzelfde Lege Graf dat wij in deze Paasdagen herdenken. Het is de Verrijzenis van de Heer die ons boven de eigen zorgen laat uitstijgen en die ons tevens bij de hand neemt om van onze buren zorg te dragen. Dat de vreugde en de vieringen in deze gezegende tijd van het jaar het ons mogelijk maken om ons bewust te zijn van de immense Liefde die Christus ons heeft betoond. Dat wij door onze goede werken en het uitdragen van onze naastenliefde aldus ook mogen eer brengen aan onze goddelijke Vader.

Edwin Kardinaal O’Brien

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?

Om je gebruikersafbeelding bij je bericht te tonen moet je je eerst registreren opgravatar.com (gratuit et indolore). Vergeet niet om hier je e-mailadres te vermelden.

Vul hier je commentaar in
  • In dit formulier kun je de SPIP-codes [->url] {{vet}} {cursief} <quote> <code> en HTML code <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

Agenda
augustus 2017 :

Niets voor deze maand

Juli 2017 | september 2017

newsletter