Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique
http://ordredusaintsepulcre.be/Misdadige-brandstichting-in-Tagbha
      Misdadige brandstichting in Tagbha

Misdadige brandstichting in Tagbha

TAGBHA – In de nacht van 17 op 18 juni 2015 hebben onbekenden vrijwillig brand gesticht in een deel van de benedictijnenabdij te Tagbha. De aanslag telde twee gewonden (een monnik en een jonge vrijwilliger) en veroorzaakte aanzienlijke materiële schade.


De christen gemeenschap in het Heilig Land ontwaakte nog maar eens in volle consternatie na een gewelddagige aanslag op het heiligdom van Tabgha, op de noordwestelijke oever van het Meer van Tiberias.

Tagbha

Dit heiligdom is een van de belangrijke plaatsen van het Heilig Land. Het is hier dat volgens de traditie Christus het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen voltrok. De kerk van de vermenigvuldiging bevindt zich in de overblijfselen van christelijke bouw-werken die tot de IVde en de Vde eeuw teruggaan. Een benedictijner kloostergemeenschap verwelkomt er het hele jaar door talrijke pelgrims. Ook de pelgrimstochten van onze lands-commanderij brengen systematisch een bezoek aan de abdij.

Aanslagen

De brand is ’s nachts uitgebroken en werd vanaf 3u30 door de brandweer bestreden. De videobeelden tonen duidelijk de zware impact van de brand die een groot deel van het klooster dat zich voor de kerk bevindt, heeft vernield. De schade wordt op meerdere miljoenen shekels geraamd. Erger nog is het feit dat de brand twee gewonden heeft veroorzaakt, die naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Een bejaarde monnik en een jonge vrijwilliger die op het ogenblik van de brand in de kerk verbleven, werden door de rook bevangen.

Pater Matthias van de Duitse Benedictijner Orde, die de plaats beheert, deelde mee dat de schade beperkt bleef tot de stukken die zich rond een atrium bevonden. Maar deze zouden dan ook helemaal vernield zijn. “De kerk is, God zij dank, intact gebleven. We zijn dan ook gelukkig dat deze geen schade heeft opgelopen,” verklaarde hij verder nog.

Diezelfde kerk viel reeds in april 2014 aan vandalisme ten prooi: kruisbeelden en een altaar waren toen het doelwit van een bende jongeren van 13 à 15 jaar oud, die de religieuze voor-werpen met stenen bekogelden en bespuwden.

Zowel vanuit politieke middens als bij de christen gemeenschap rijzen stemmen op die een snel onderzoek vragen teneinde de daders van deze vernielingen te vatten en te veroordelen. Mgr. Marcuzzo, Patriarchaal vicaris voor Israël, heeft zich reeds vroeg in de ochtend naar de plaats van het onheil begeven ten einde de eerste vaststellingen te doen.

Verdachten

De Israëlische politie heeft donderdagvoormiddag de ondervraging aangekondigd van zestien jongeren, dit om na te gaan in welke mate zij bij het incident betrokken waren. Volgens deze mededeling leven deze jongeren in de joodse nederzettingen van Cisjordanië: tien in Yitzhar dat de reputatie geniet van “bastion van extremisten”, die sedert hun vrijlating reeds bij meerdere haatacties betrokken waren.
Na de vermeende aanslag werden graffiti ontdekt op de muren van de kerk. “De valse afgo-den zullen worden vernietigd,” kan men er lezen. Deze hebreeuwse inscripties zijn ontleend aan de Alenu LeShabeah, een lofzang die driemaal daags door praktiserende joden wordt geciteerd.

Reacties

De Raad van het Katholiek Ordinarium van het Heilig Land heeft bij monde van een perscommuniquéde feiten van de ochtend van 18 juni, waarvan het heiligdom van Tagbha in Galilea het voorwerp was, scherp veroordeeld.

Ook de afgevaardigde Natman Shaï heeft de brand veroordeeld en verklaarde: “De ontwijding van de kerk van Tagbha vormt een ware smet op het blazoen van Israël en stelt haar imago als staat die de vrijheid van godsdienst respecteert, opnieuw sterk in vraag.” De afgevaardigde van het Zionistisch Kamp heeft in de Knesset een vraag neergelegd opdat dit incident aan de dagorde van de volgende zitting van het Israëlisch Parlement zou worden toegevoegd. M. Shaï eist van de Eerste Minister Binyamin Netanyahou dat hij aan de veiligheidsdiensten en aan de politie de opdracht zou geven om van het onderzoek naar de brand een van hun prioriteiten te maken.

Tzipi Hotovely, Vice-Minister van Buitenlandse Zaken van Israël, heeft in een communiqué dergelijke gewelddaden met klem veroordeeld.

Bronnen: : www.lpj.org, IsraPresse, Haaretz, LeMonde, LaCroix
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?

Om je gebruikersafbeelding bij je bericht te tonen moet je je eerst registreren opgravatar.com (gratuit et indolore). Vergeet niet om hier je e-mailadres te vermelden.

Vul hier je commentaar in
  • In dit formulier kun je de SPIP-codes [->url] {{vet}} {cursief} <quote> <code> en HTML code <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Wereldnieuws

Agenda
April 2017 :

Niets voor deze maand

Maart 2017 | Mei 2017

newsletter